Statoil melder om et resultat etter skatt på 14.389 millioner kroner i 3. kvartal 2012, mot 10.411 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 11.769 millioner kroner.Resultat per aksje ble 4,52 kroner, mot 3,27 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 3,70 kroner per aksje.Resultatet før skatt ble 43.883 millioner kroner, sammenlignet med 42.187 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 41.968 millioner kroner.Driftsresultatet ble 40.881 millioner kroner, mot 39.263 millioner kroner året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 42.249 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 166.683 millioner kroner, sammenlignet med 166.819 millioner kroner i 3. kvartal 2011. Analytikernes forventninger lå her på 160.848 millioner kroner.
- Statoil leverte solide finansielle resultater i tredje kvartal. Gjennom opptrapping på nye felt har vi så langt i år økt produksjonen med 10 prosent i forhold til samme periode i fjor og med 8 prosent sammenlignet med gjennomsnittet for 2011.- Dette er i samsvar med våre planer. Driften er solid og vi har gjennomført et omfattende program for planlagte revisjonsstanser. Vi er i rute og vår guiding for 2012 ligger fast, sier Statoils konsernsjef Helge Lund i en kommentar.Så langt i 2012 har Statoil økt kontantstrømmen fra underliggende operasjoner med 12 prosent til 188 milliarder kroner. I årets første ni måneder har vellykkede leteaktiviteter tilført større volumer til Statoils ressursbase enn i hele 2011.Kontantstrømmen fra driften i 3. kvartal kom inn på 84,06 milliarder kroner, opp fra 77,79 milliarder kroner i samme periode i fjor.- Med nye funn, investeringer for økt utvinning på norsk sokkel, og fortsatt vekst i vår internasjonale produksjon, opprettholder vi fremdriften i realiseringen av vår strategi for vekst mot 2020, sier Lund. Statoil har styrket sin finansielle posisjon ytterligere, og selskapet har nå 85 milliarder kroner i likvide midler. Endringer i porteføljen har bidratt med 29 milliarder kroner i inntekter fra salg av eiendeler og virksomhet så langt i år, heter det.- Denne ukens avtale med Wintershall gir en mer fokusert portefølje, konsoliderer vår posisjon som den største aktøren på Utsirahøyden, styrker Statoils finansielle fleksibilitet og synliggjør verdien av våre posisjoner på norsk sokkel, sier Lund.Som følge av salgene av eiendeler på norsk sokkel, forventer Statoil at produksjonen i 2013 vil være lavere enn i 2012.Selskapet er imidlertid fortsatt i rute til en gjennomsnittlig årlig vekst på 2-3 prosent fra 2012 til 2016 og en produksjon på mer enn 2,5 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2020.Her er og .