Selskapet skal være operatør for to av lisensene, men forventer at antallet vil øke når miljøutredningen er ferdig og blokkene tildeles.Lisensene som ble tildelt av britiske myndigheter inngår i den 27. konsesjonsrunden for olje og gass, og omfatter til sammen 19 blokker vest for Shetlandsøyene og i Nordsjøen.- De gode leteresultatene i senere tid på norsk sokkel viser at det fremdeles er et betydelig potensial i den modne delen av Nordsjø-bassenget. Lisensene styrker selskapets posisjon i attraktive leteområder, sier Nick Maden, direktør for internasjonal leting i Statoil.Statoil har en betydelig leteportefølje på Færøyene vest for Shetlandsøyene. Men har hittil vært lite til stede på britisk sokkel, med unntak av noen få produksjonslisenser. (©NTB)