PGS-undersøkelser ved Falklandsøyene

PGS' skip «Ramform Sterling» har startet en 3D-seismikkundersøkelse utenfor Falklandsøyene.

Foto: PGS
Energi

Falkland Oil and Gas opplyser at PGS' skip «Ramform Sterling» har startet en 3D-seismikkundersøkelse for selskapet. Denne er på minst 4.000 kvadratkilometer.Undersøkelsen utenfor Falklandsøyene ventes å ha en varighet på rundt fire måneder.

Nyheter
Børs