Siem vurderer nytt obligasjonslån

Siem Offshore Inc. vurderer å utstede et nytt usikret obligasjonslån

Siem Offshore - Bilde fra selskapet
Energi

Siem Offshore Inc. vurderer å utstede et nytt usikret obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet med forfallsdato i januar 2018.Nettoproveny fra det foreslåtte obligasjonslånet vil bli brukt til finansiering av selskapets generelle virksomhet.Det foreslåtte obligasjonslånet vil bli søkt listet på Oslo Børs.Arctic Securities er engasjert som tilretteleggere for det foreslåtte obligasjonslånet.

Nyheter
Børs