Får store riggkontrakter av Statoil

Statoil sikrer seg leterigger som støtter selskapets ambisjon om internasjonal vekst.

Statoils konsernsjef, Helge Lund. Foto: Scanpix
Energi

Statoil sikrer seg rigger for letemuligheter med høyt potensial som støtter selskapets ambisjon om internasjonal vekst, fremgår det av en melding.Statoil har undertegnet en treårskontrakt for bruk av boreskipet Stena Carron til leteboring i pre-saltblokkene (blokk 38 og 39) i Kwanza-bassenget i Angola.Avtalen om Stena Carron blir håndtert av Stena Drilling og gjelder en treårsperiode med oppstart sent 2013/tidlig 2014. Samlet anslått kontraktsverdi er på 700 millioner amerikanske dollar. Statoil har også sikret seg opsjon på ytterligere to ganger ett år.Statoil vil også sende boreskipet Discoverer Americas til Øst-Afrika for å utføre leteboring i de Statoil-opererte blokkene i Tanzania og Mosambik.- Statoil har nå sikret seg riggkapasitet for det globale leteprogrammet som selskapet har planlagt for 2013 og 2014. Vi har boret fire vellykkede brønner i Tanzania det siste året, og vi vil bore flere brønner i Tanzania, i tillegg til Mosambik og Angola. Vi skal også gjennomføre en kampanje med boring av tre brønner i Mexicogolfen og tre Statoil-opererte brønner i Canada, i tillegg til en ettårig borekampanje i Barentshavet. Dette viser at vi har et ambisiøst leteprogram, sier Tim Dodson, konserndirektør for Leting i Statoil.I Angola skal Statoil teste pre-salt-potensialet i Kwanza-blokkene ved å bore de avtalte brønnene i blokk 38 og 39. I Øst-Afrika planlegger Statoil, sammen med sine respektive partnere, å bore tre til fire brønner for å teste ytterligere potensial i blokk 2 i Tanzania og undersøke område 2 og 5 i Mosambik.I Mexicogolfen vil Statoil bore tre brønner som selskapet er operatør for i løpet av 2013 ved bruk av den halvt nedsenkbare riggen Maersk Developer. Selskapet har også letevirksomhet i to til tre partner-opererte brønner i området i tillegg til en kampanje med boring av tre brønner utenfor kysten av Newfoundland i Canada.- Vi er glad for at vi har sikret oss disse riggene for ultradypt vann. Statoil har en ambisjon om å produsere 2,5 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2020, noe som forutsetter at vi skaffer oss tilstrekkelig og hensiktsmessig riggkapasitet. Vi har sikret oss rigger som dekker vårt behov i 2013 og 2014, og vi ser også på allokering av rigger og utvikling av nye riggkonsepter for å få mer kapasitet i markedet, sier direktør for Anskaffelser i Statoil, Jon Arnt Jacobsen

Nyheter
Næringsliv