Prosafe: - En veldig bra kontrakt

- Jeg synes dette er en veldig god kontrakt, sier investorkontakt Cecilie Helland Ouff i Prosafe.

Cecilie Helland Ouff. Foto: Prosafe
Energi

Prosafe meldte onsdag om en kontrakt med Talisman Sinopec Energy UK Limited for boligplattformen "Regalia" på britisk sektor i Nordsjøen.Kontrakten går over en fast periode på 450 dager pluss fire én måneders opsjoner.Den faste delen av kontrakten er på rundt 137,5 millioner dollar.Dagraten blir på 300.000 dollar, noe som er spesielt høyt med tanke på kontraktens varighet, sier investorkontakt Cecilie Helland Ouff i Prosafe til TDN Finans- Jeg synes dette er en veldig god kontrakt. Ofte er kontrakter i gjennomsnitt bare 6-7 måneder ved tildeling og i tillegg er det en god rate på 300.000 dollar pr dag. Når man ser på lengde og dagrate så er dette veldig bra og er ikke noe vi har sett før i vår portefølje, sier hun.

Nyheter
Børs