Statoil: - Gasslekkasje på Oseberg

Torsdag gikk alarmen på Oseberg-feltet.

Foto: Scanpix
Energi

Torsdag ettermiddag gikk strømmen om bord på Oseberg feltsenter i Nordsjøen. Strømbruddet førte til en gasslekkasje som er stanset. I ettertid har det vært ytterligere problemer med strømforsyningen på feltsenteret, opplyser Statoil i en melding.Det pågikk brønnoperasjoner på Oseberg B, og strømbruddet førte til en gasslekkasje fra brønnen det ble jobbet på.I henhold til prosedyrene ble anlegget stengt ned, beredskapsorganisasjonen mønstret og folk om bord gikk til livbåtene. Beredskapsorganisasjonene på land ble også mobilisert. Strømbruddet startet klokken 17.00, og før klokken 18.30 på torsdag var strømmen tilbake, gasslekkasjen stoppet og situasjonen etter hvert normalisert.Under påfølgende oppstart av anlegget ga gassdetektorer på Oseberg A utslag på gass. Litt over midnatt ble det igjen slått alarm, anlegget ble trykkavlastet og personell mønstret til livbåtene. Gassdetektorene gikk fort tilbake til normalt nivå og situasjonen ble avklart uten videre mønstring av beredskapsorganisasjonen.Oseberg feltsenter fikk deretter et nytt strømbrudd med utfall av hovedstrøm. Det tok noe tid å få reetablert hovedkraftforsyningen. I denne perioden er det nødstrømanlegget om bord som ivaretar beredskapssystemene, gir lys og begrenset kommunikasjon. Det ble også satt i gang tiltak for ivaretakelse av personellet ombord da varmeanlegget ikke er var drift.Floatel Superior ligger ved Oseberg feltsenter og er selvforsynt og alle systemer der fungerer. Feltsenter er inne i en høyaktivitetsperiode med mye pågående arbeid og flotellet brukes for å få plass til ekstra folk. Det er for tiden i alt nesten 700 personer på feltsenteret, inkludert flotellet.Oseberg-organisasjonen har besluttet å sende i land personell fra flotellet for å gjøre plass til personell fra Oseberg A, som skal jobbe videre for å få anlegget i gang igjen. Det er i første omgang personell som jobber med vedlikehold-, modifikasjon og prosjektoppgaver som flys til land. Uten hovedstrømforsyning vil ikke disse oppgavene bli prioritert utført.Produksjon av olje og gass er fremdeles nedstengt. Det jobbes intensivt med å få stabilhovedstrømforsyning om bord slik at varmeanlegget kan startes, personell tas ombord og aktivitetene gjenopptas.

Nyheter
Næringsliv