ABG Sundal Collier gikk torsdag ut med en sektoranalyse for seismikk. Meglerhuset tror fortsatt at seismikkmarkedet er tidlig i en oppadgående sykel som kan fortsette i to-tre år til. Så lenge oljeprisene holder seg rundt 100-110 dollar, vil trolig ratene forbli høye eller øke i 2014.Det ble opplyst at meglerhuset anbefaler kjøp av følgende fem seismikkaksjer (kursmål i parentes)
  • Polarcus (9,0)Polarcus (9,0)
  • PGS (115)PGS (115)
  • Dolphin (8,3)Dolphin (8,3)
  • Spectrum (70)Spectrum (70)
  • EMGS (12)EMGS (12)
De tre førstnevnte er favorittene. Alle disse handles på lave inntjeningsmultipler. Balansene er bedre enn på mange år.Polarcus har dermed størst oppside, 73 prosent fra publiseringstidspunktet.TGS får en holdanbefaling og et kursmål på 205 kroner.