Polarcus har plassert 95 millioner dollar i et usikret obligasjonslån med forfall juni 2018. Utstedelsen var betydelig overtegnet, går det frem av en børsmelding.Kupongrenten er 8,0 prosent årlig, og nettoprovenyet vil gå til refinansiering av eksisterende gjeld.Som en del av transaksjonen har Polarcus kjøpt tilbake 7,2 millioner dollar av et lån på 60 millioner dollar og fem millioner dollar av et konvertibelt lån på 35 millioner dollar.