Det norske oljeselskap har inngått en avtale med Total E&P Norge om kjøp og salg i tre lisenser, opplyses det i en melding.I Barentshavet overdrar Det norske ti prosent av lisens 535, som inneholder Norvarg-funnet, til Total. Etter transaksjonen vil Det norske herha en eierandel på ti prosent.I Nordsjøen overtar Det norske Total sin eierandel på 62,13 prosent i lisens 026D, som skilles ut fra lisens 026. I tillegg overtar Det norske ti prosent i lisens 574.Lisens 026D inneholder ifølge meldingen en del av Frigg Delta-funnet gjort i lisens 442 og har i tillegg et interessant leteprospekt, mens lisens 574 er en attraktiv letelisens.- Gjennom denne avtalen med Total styrker Det norske sin posisjon i et av selskapets kjerneområder i Nordsjøen. Selskapet har fortsatt store forventninger til Norvarg i Barentshavet, men i tråd med vår letestrategi ønsker vi å prioritere ressursene i vårt kjerneområde for leting i Nordsjøen, sier direktør for forretningsutvikling, Lars Thorrud, i en kommentar.