Det er 200 millioner kroner mer enn først oppgitt.- Årsaken er at operatøren (Statoil) har framforhandlet endelige kanselleringsklausuler for kontraktene på plattformdekk og havbunnsinnredninger, skriver olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) i et brev til Stortingets energi- og miljøkomité onsdag.Borten Moe har måttet tåle kritikk for å ha inngått kontrakter til en verdi av 19,5 milliarder kroner - før Stortinget har behandlet saken. Samme framgangsmåte er brukt for feltene Ivar Aasen og Gina Krogh. Å rive i stykker disse kontraktene vil koste rundt 3 milliarder kroner.Noe av bakgrunnen for diskusjonen er spørsmål som er stilt ved lønnsomheten i prosjektet. Statoils anslag for framtidige gasspriser overstiger regjeringens. I tillegg er det stilt spørsmål ved om de nye avskrivningsreglene for oljesektoren vil drive kostnadene i været.- Departementet vurderer lønnsomheten i prosjektet som rimelig robust, anfører Borten Moe i brevet. (©NTB)