Farstad Shipping ASA vurderer å utstede nye fem års og/eller syv års obligasjoner i det norske markedet.Nettoprovenyet fra de vurderte obligasjonsutstedelsene vil bli benyttet til finansiering av selskapets generelle virksomhet, inkludert refinansiering av eksisterende gjeld.DNB Markets, Nordea Markets og Swedbank First Securities er tilretteleggere for de potensielle obligasjonslånene, fremgår det av en børsmelding.