Den gjennomsnittlige dagsproduksjonen på norsk sokkel i april endte på 1.868.000 fat olje, NGL og kondensat, viser foreløpige tall fra Oljedirektoratet.Sammenlignet med mars er det en oppgang på 54.000 fat per dag.Væskeproduksjonen fordelte seg på 1.503.000 fat olje, 300.000 fat NGL og 64.000 fat kondensat.Det totale gassalget var på 9,1 milliarder standard kubikkmeter, mot 9,5 milliarder standard kubikkmeter måneden før.