Ingen oljeselskaper ble invitert til torsdagens høring i Stortinget om de nye avskrivningsreglene for norsk sokkel. Statoil-sjef Helge Lund ba om å få være til stede, men fikk nei.- Vi er den suverent største investoren på norsk sokkel, dette betyr mye for oss, og vi har vært overrasket over mangel på dialog knyttet til denne prosessen, sier Lund til NTB.Det var kun bransjeorganisasjonen Norske olje og gass som var i Stortinget, og de ba om at hele forslaget sendes tilbake til regjeringen.- Regjeringens forslag til endringer i petroleumsskattesystemet bærer preg av hastverksarbeid og kan få konsekvenser ingen aktører ønsker seg, sier administrerende direktør Gro Brækken og mener det vil svekke norsk sokkels konkurranseevne.Helge Lund mener regjeringens forslag er med på å skape usikkerhet rundt stabiliteten i petroleumsbeskatningen i Norge.- For oss er det veldig viktig med stabile, langsiktige rammebetingelser, for vi gjør enorme investeringer. Ett av de største konkurransefortrinnene norsk sokkel har hatt, har vært slik stabilitet, sier Statoil-sjefen. (NTB)