SeaBird Exploration har sluttført sin gjennomgang av alternativer for refinansiering av sitt SBX03-lån, og konkludert med at dagens vilkår er bedre enn det som er tilgjengelig i markedet.Det går frem av en børsmelding fredag.Selskapet har derfor valgt ikke å søke refinansiering på det nåværende tidspunkt.