Siem Offshore kjøpte tirsdag 92.000 egne aksjer, opplyses det i en melding.Aksjene ble kjøpt til en snittkurs på 7,90 kroner.Etter transaksjonen har Siem totalt kjøpt tilbake 445.000 aksjer i sitt andre tilbakekjøpsprogram.Handelen er en del av selskapets tilbakekjøpsprogram.