Teekay Offshore Partners har inngått en avtale med Statoil, på vegne av lisenspartnerne, for utleie av en FSO-enhet (floating, storage & offtake) til olje- og gassfeltet Gina Krog i Nordsjøen.Kontrakten vil bli honorert av en enhet konvertert fra tankskipet, Randgrid, som nå eies 67 prosent av Teekay Offshore.Den nye FSO-enheten vil, når den er fullført i 1. kvartal 2017, starte på den faste kontraktsperioden på tre år. Avtalen omfatter også opsjoner på 12 x 1 år.