Subsea 7 melder om et resultat etter skatt på 131,9 millioner dollar i 1. kvartal 2013, mot 93,3 millioner dollar i samme periode året før. Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 93 millioner dollar.Resultat per aksje ble 0,40 dollar, mot 0,27 dollar ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 0,28 dollar per aksje.Resultatet før skatt ble 157,9 millioner dollar, sammenlignet med 146,8 millioner dollar året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 142 millioner dollar.Driftsresultatet ble 154,2 millioner dollar, mot 153,2 millioner dollar året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 153 millioner dollar.Selskapet hadde en kontantstrøm fra driften på 402 milioner dollar, opp 133 prosent fra 172,7 millioner dollar i samme kvartal i fjor. Subsea 7 gikk ut av kvartalet med kontanter og tilsvarende likvider på 1.202,8 millioner dollar, opp 46,8 prosent fra 819,1 millioner dollar på samme tid i fjor.Driftsinntektene beløp seg til 1.467,1 millioner dollar, sammenlignet med 1.458,0 millioner dollar i 1. kvartal 2012. Analytikernes forventninger lå her på 1.474 millioner dollar.Selskapet gjentar at de venter å levere noe fremgang både i inntekter og justert ebitda i 2013 sammenlignet med 2012.Konsernsjef Jean Cahuzac sier ifølge TDN Finans at til tross for at selskapet ikke har sett noe direkte påvirkning fra oljeprisvolatiliteten på kundenes planer og den samlede anbudsaktiviteten forblir høy, så har enkelte store bransjeprosjekter de seneste månedene blitt utsatt av ulike grunner.Her er .