S.D. Standard Drilling har inngått en avtale om salg av sin siste jackup-rigg, opplyses det i en melding.Kjøper er UMW Oil & Gas Group of Companies' datterselskap UMW Rig Asset, og prislappen er satt til 223 millioner dollar.Salget ventes å gi en nettooverskudd på 29 millioner dollar.Transaksjonen ventes ifølge meldingen gjennomført 10. juni 2013.Etter salget og utbytte på 0,26 dollar pr aksje, venter selskapet å ha en bokført egenakpital på rundt 72 millioner dollar, tilsvarende 0,27 dollar per aksje.Standard Drilling stiger 3,10 prosent til 2,99 kroner på Oslo Børs. Aksjen er hittil i år opp 29,05 prosent, mens den de siste tolv månedene har steget 58,83 prosent.