Statnett vil legge kraftkabler til Tyskland og Storbritannia. Norsk vannkraft kan erstatte fossil kraft, mener selskapet.Statnett søkte onsdag Olje- og energidepartementet om konsesjon for begge kabelprosjektene. Tysklandskabelen skal etter planen være ferdigstilt innen 2018, kabelen til Storbritannia innen 2020.- De to nye mellomlandsforbindelsene bidrar til økt forsyningssikkerhet og økt verdiskaping i Norge. Samtidig bidrar de til utviklingen av en mer klimavennlig energisektor gjennom å legge til rette for fornybarsatsing, sier Statnetts konsernsjef Auke Lont i en pressemelding.Statnett har arbeidet med kabelprosjektene i flere år, og har nå undertegnet samarbeidsavtale med britiske National Grid, det tyske nettselskapet Tennet og investeringsbanken KfW.De nye kraftkablene vil øke utvekslingskapasiteten og dermed styrke forsyningssikkerheten i Norge, mener Statnett. Samtidig åpner de for økt fornybarsatsing i Tyskland og Storbritannia. Solkraft og vindkraft trenger balansekraft, en reserve for dager da det er overskyet eller vindstille. Norske vannkraft er velegnet for å levere slik balansekraft. (©NTB)