Statoil og Total er blitt enige om bytte av andeler i Barentshavet, opplyses det i en melding.Statoil overtar en andel på 10 prosent i utvinningstillatelse 535, i bytte mot en andel på 10 prosent i utvinningstillatelse 395.Begge tillatelsene ligger på Bjarmeland-plattformen i den sentrale delen av Barentshavet, der begge selskaper har påvist gassressurser: Ververis-funnet i PL395 og Norvarg-funnet i PL535. I PL535 foregår det også boring av avgrensningsbrønnen Norvarg II.- Bjarmeland-området har et interessant ressurspotensial som kan bli viktig for framtidig utbygging av gassforekomster i Barentshavet. Vi mener at denne transaksjonen danner et interessant grunnlag for framtidige muligheter i dette området, sier Statoils letedirektør for norsk sokkel, Gro Haatvedt, i en kommentar.Avtalen er ifølge meldingen betinget av godkjenning fra Olje- og energidepartementet.