KrFs Kjell Ingolf Ropstad mener flere sider av saken er dårlig belyst.- Vi hadde i utgangspunktet kort tid til å behandle saken og har stilt en rekke spørsmål til Olje- og energidepartementet underveis. Det siste svaret kom så sent som et kvarter før komitémøtet, sier Ropstad til NTB.Han mener skatteskjerpelsene som regjeringen påla petroleumssektoren i revidert nasjonalbudsjett reiser nye spørsmål ved lønnsomheten i utbyggingen.- De kan gjøre marginale prosjekter enda mer marginale. Det er også reist spørsmål ved lønnsomheten til andre prosjekter som sammen med Aasta Hansteen skal finansiere gassrørledningen Polarled, noe som bidrar til å gjøre det hele enda mer risikabelt, sier Ropstad.Han understreker at det først og fremst er mer og bedre informasjon han etterspør. Fremdeles er det mest sannsynlig at med bred støtte til utbygging av Aasta Hansteen-feltet på Stortinget.Energi- og miljøkomiteen har utsatt fristen for avgivelse av innstilling til 30. mai. Stortingsdebatten finner sted 17. juni. (©NTB)