Avgrensingsbrønnen på "Fault Margin" i lisens 265 i Johan Sverdrup-funnet er i ferd med å avsluttes, og Det norske oljeselskap mener at brønnresultatet er svært bra, opplyses det i en melding.Resultatet fjerner ifølge selskapet usikkerheten om reservoarkvaliteten i den delen av Johan Sverdrup som grenser inn mot feltets vestlige hovedforkastning.Hensikten med avgrensingsbrønn 16/2-17 S var ifølge meldingen å undersøke reservoaregenskaper og tykkelse i sentrale Sverdrup i nærheten av feltets vestlige hovedforkastning."Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på 82 meter, som er den største oljekolonnen som er påvist til nå i feltet. Hovedreservoaret (øvre jura) hadde svært gode egenskaper i et 38 meter tykt intervall, som er den største tykkelsen som er målt i feltet. Også de midtre/nedre jura reservoarbergartene hadde god reservoarkvalitet, i veksling med noen tynne skifrige intervaller. Olje-vann-kontakten ble påtruffet på samme nivå som i resten av sentrale Sverdrup", skriver Det norske.Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen inkludert to formasjonstester (DST/Drill Stem Test)."I den første testen strømmet 420 standardkubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 40/64" dyseåpning fra et syv meter tykt sandsteinsintervall i midtre/undre jura. Test nummer to strømmet 920 standardkubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 48/64" dyseåpning fra hele det 38 meter tykke øvre jura intervallet", heter det i meldingen.Det skal nå bores et ca 800 meter sidesteg (16/2-17 B) vestover med målsetting å undersøke oljepotensialet på grunnfjellshøyden umiddelbart vest for Sverdrup (Cliffhanger sør).Det norske har en eierandel på 20 prosent i lisens 265, hvor Statoil er operatør.Det norske stiger tirsdag morgen 4,38 prosent til 88,20 kroner. Statoil er derimot ned 0,43 prosent til 138,20 kroner.