KjøpLogg inn

Akers Ocean Yield mot børs

Ocean Yield ASA, et heleid datterselskap av Aker ASA, har vedtatt å lanse en IPO.

Publisert 7. juni 2013 kl. 11.45
Oppdatert 17. des. 2013 klokken 01.35
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 183 ord
Kjell Inge Røkke. Foto: Scanpix

Ocean Yield ASA, et heleid datterselskap av Aker ASA, annonserer i dag at selskapet har vedtatt å lansere en IPO av 33.500.000 aksje for bruttoproveny fra 1.005 millioner til 1.139 millioner kroner, og at det har vedtatt å søke om notering av aksjene på Oslo Børs eller Oslo Axess. Det tilsvarer 30-34 kroner per aksje.Forutsatt at alle tilbudsaksjene utstedes, og det ikke er noen overtildeling, vil tilbudsaksjene utgjøre ca 25 prosent av aksjene i Ocean Yield.Finanstilsynet godkjente et prospekt for tilbudet 7. juni 2013, som blant annet inneholder informasjon om tegningsvilkårene, og finansiell og annen viktig informasjon om Ocean Yield, herunder risikofaktorer forbundet med å investere i Ocean Yield.Vanlige tildelingsprinsipper vil benyttes i yilbudet, men i tillegg vil Ocean Yield i retail-transjen av tilbudet kunne gi en høyere tildelingsandel til tegnere som var aksjonærer i Aker ASA per 10. juni 2013. For å avgjøre hvem som var aksjonærer i Aker ASA per 10. juni 2013, venter styret i Ocean Yield at det kun vil se hen til Aker ASAs aksjonærregister i VPS per 13. juni 2013.Kjell Inge Røkke eier 66,66 prosent av Aker.