Electromagnetics Geoservices (EMGS) vurderer å utstede et nytt usikret obligasjonslån i det norske markedet med forfall i juni 2016, opplyses det i en melding.Nettoprovenyet vil bli benyttet til generelle selskapsformål og refinansiering av eksisterende gjeld.Arctic Securities er hyret som tilrettelegger, og lånet vil bli søkt notert ved Oslo Børs.