Stortinget går inn for å bygge ut Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet. Fremskrittspartiet mener innsigelser fra Bellona ble tillagt altfor stor vekt underveis.- Det har vært for mye forsiktighet fra energi- og miljøkomiteens side. Når en dårlig dokumentert epost fra en miljøorganisasjon fører til at saken utsettes, er det all grunn til å være kritisk. Bellona kom med rimelig horrible påstander som er blitt tilbakevist, sa Frps energi- og miljøpolitiske talsmann Per-Willy Amundsen da Stortinget behandlet saken fredag.SVs Lars Egeland gikk i rette med Amundsens framstilling og mente det var på sin plass at komiteen brukte en uke ekstra på saken.- Det har vært diskusjon og usikkerhet om økonomien i utbyggingen. Jeg finner det meningsløst å kritisere at vi tok en uke ekstra for å sikre kvaliteten i avgivelsen. Det skulle bare mangle, sa Egeland.
Investerer 30 milliarder
I tillegg til usikkerhet om framtidig gasspris, er skjerpelsene i petroleumsskatten trukket fram som et usikkerhetsmoment for prosjektets lønnsomhet.30 milliarder kroner skal investeres i feltet som ligger nord i Norskehavet, 300 kilometer vest for Bodø.Driftsenheten skal lokaliseres i Harstad, helikopterbasen til Brønnøysund og forsyningsbasen skal legges til Sandnessjøen.(©NTB)