Siem Offshore kjøpte fredag 71.620 egne aksjer, opplyses det i en melding.Aksjene ble kjøpt til en snittkurs på 7,99 kroner.Etter transaksjonen har Siem totalt kjøpt tilbake 1.294.788 aksjer i sitt andre tilbakekjøpsprogram.Handelen er en del av selskapets tilbakekjøpsprogram.