- Johan Sverdrup-brønn ser svært lovende ut

Lundin kommer med gode nyheter for lisensen Statoil eier 40 prosent av.

Ashley Heppenstall. Foto: Lundin Petroleum.
Energi

Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/3-6 på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i Nordsjøen.Funnet ble påvist i jura reservoarbergarter i utvinningstillatelse 501 høsten 2010, melder Oljedirektoratet.Brønnen 16/3-6 ble boret på østflanken av funnet, 5,1 kilometer sørøst for funnbrønnen 16/2-6 og om lag 1,9 kilometer nord for brønn 16/3-4 og 3,3 kilometer sørøst for brønn 16/2-13S.Hensikten med avgrensningsbrønnen var å undersøke tykkelse, egenskaper og dyp til jurareservoaret, samt oljekolonne og olje-vannkontakt i den østlige del av Johan Sverdrup-funnet.Reservoaret kom inn på forventet dyp med 24 meter brutto tykkelse og med svært gode egenskaper.Reservoaret er av senjura alder og ligger direkte på grunnfjell. Det ble påvist en oljekolonne på 11.5 meter med en olje/vann- kontakt på 1926 meter under havnivå.Dette er 15. avgrensningsbrønn, inklusive sidesteg, boret i utvinningstillatelse 501, der Statoil og Lundin har 40 prosent hver. Maersk Oil eier 20 prosent.Følg HegnarOnline på Facebook her!

Nyheter
Børs