Litt svakere for Chevron

Oljeselskapet Chevron produserte litt færre fat oljeekvivalenter i 2. kvartal til mai enn i 1. kvartal.

Foto: AP
Energi

Chevron produserte 2,569 millioner fat oljeekvivalenter pr dag pr mai i 2. kvartal 2013, sammenlignet med 2,645 millioner fat pr dag i 1. kvartal.Produksjonen i USA var sammenlignbar med produksjonen i første kvartal, en svak nedgang fra 664.000 fat pr dag i 1. kvartal til 659.000 fat pr dag i 2. kvartal til mai.Mens det internasjonalt falt tilbake fra 1.981.000 fat pr dag i 1. kvartal til 1.910.000 fat pr dag i 2. kvartal til mai.Årsaken skal i hovedsak være planlagte snuoperasjoner i Kasakhstan og Australia, vedlikehold i Nigeria, og lavere etterspørsel i Thailand.Se hele oversikten her.

Nyheter
Børs