Snøsmeltingen i fjellet er over

Vannstanden i norske magasiner øker, men tilsiget faller kraftig.

Foto: Scanpix
Energi

Fyllingsgraden for norske vannmagasiner var 70,5 prosent ved utgangen av uke 27 mot 68,4 prosent uken før, ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).I samme uke i fjor var fyllingsgraden på 74,4 prosent.Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt i årene 1990-2012 var på 72,2 prosent.NVE forklarer utviklingen fra uken før med lite nedbør og lavere tilsig (falt fra 5,5 til 3,8 TWh), som skyldes at snøsmeltingen i fjellet nå er nær slutt.Økte mest i vest Øst-Norge (område 1) hadde en fyllingsgrad på 77,7 prosent, Sørvest-Norge (område 2) 71,0 prosent, Midt-Norge (område 3) 75,3 prosent, Nord-Norge (område 4) 66,4 prosent og Vest-Norge (område 5) 61,0 prosent.I samme uke i fjor var fyllingsgraden for områdene 1-5 hhv. 69,8 prosent, 63,4 prosent, 77,2 prosent, 70,2 prosent og 62,8 prosent.Fyllingsgraden økte mest i Vest-Norge sist uke, det vil si 3,7 prosentpoeng. Økningen var minst i Midt-Norge: 0,7 prosentpoeng.Statistikken skal omfatte magasiner som samlet har 97,5 prosent av Norges totale magasinkapasitet (84,3 TWh).Hele rapporten her.Følg HegnarOnline på Facebook her!

Nyheter
Næringsliv