Rem Offshore ser økte rater

Rem Offshore bedrer inntjeningen og ser høyere rater.

Åge Remøy. Foto: Finansavisen.
Energi

Rem Offshore melder om et resultat etter skatt på 43,3 millioner kroner i 2. kvartal 2013, mot 24,4 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 2,16 kroner, mot 1,22 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 42,5 millioner kroner, sammenlignet med 25,3 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 93,3 millioner kroner, mot 75,2 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 232,7 millioner kroner, sammenlignet med 203,2 millioner kroner i 2. kvartal 2012.Aktiviteten i markedet er stor. Ratene i spotmarkedet i Nordsjøen har utviklet seg positivt i 2. kvartal. Dette gjelder både for PSV- og AHTS-skip. Gjennomsnittlig ratenivå er høyere i 2013 sammenlignet med 2012. Ratenivået på lange kontrakter har også utviklet seg positivt gjennom året.Markedsbalansen fremover ser mer balansert ut enn tidligere, og man forventer derfor at ratenivåene vil øke.Her er rapporten

Nyheter
Børs