Emisjonen i Oslo Axess-selskapet Crudecorp fikk ikke tilstrekkelig flertall på den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet. Majoriteten av aksjonærene støttet emisjonen, men det var nødvendig med 2/3 flertall.Styret vil så snart som mulig vurdere implikasjonene av dette.Børspausen i aksjen oppheves 12:20.