Oslo Axess-noterte Crudecorp har utstedt obligasjoner for 29 millioner kroner.Det går frem av en børsmelding fredag.Lånegrensen på 50 million under obligasjonslånet som ble utstedt i 2012 (Crudecorp AS 12/17 FRN C) er derfor nådd.De nye obligasjonene vil ha en kupongrente 3 måneders NIBOR + 12,5 prosent, og alle tegnes til pålydende.Pengene vil gå til fullførelse av en mindre versjon av Phase 5A, dekning av kortsiktige arbeidskapitalbehov og generelle selskapsformål.