Boringen av den femte brønnen i Kakwa-Resthaven-området i Alberta er vellykket gjennomført, opplyses det i en melding.Questerre eier 25 prosent av brønnen.Det ble boret til en dybde på 5017 meter, og en full pakke med borelogger ble innhentet.Boreriggen blir ifølge meldingen nå flyttet til neste lokasjon, og boringen av den sjette brønnen er ventet å starte i løpet av to uker.