John Fredriksens Hemen Holding Ltd har forlenget en TRS-avtale for 3,9 millioner Seadrill-aksjer til 12. mars 2014.Utøvelseskursen er på 281,74 kroner pr aksje.