Norwegian Energy Company (Noreco) og Det norske oljeselskap meldte i går om .Operatør Lundin Petroleum er i ferd med å avslutte boreoperasjonene i brønn 7120/1-3, som ligger rundt 35 kilometer nordvest for Snøhvitfeltet.Ettersom oljekolonnen er på 75 meter med en 25 meter kappe av gass/kondensat på toppen, kan Gohta være stort, skriver DN.Professor i marin geologi og geofysikk ved Universitetet i Tromsø, Karin Andreassen, mener funnet er kjempespennende.- Karbonater har ikke vært hovedfokus på norsk sokkel, men det finnes store avsetninger. Det store spørsmålet er om oljen er produserbar, sier hun til avisen.Andreassen mener at funnet vil kunne åpne helt nye muligheter på norsk sokkel, og i så måte være starten på noe helt annet.- I verdenssammenheng utgjør permkarbonater en høy andel av hydrokarbonreservoarer, men på norsk sokkel har vil hittil ikke funnet nøkkelen. I Barentshavet er mange reservoarer ødelagt av isdekker. I tidligere funn fra permaalder i Barentshavet har mye av oljen forsvunnet ut av reservoarene. Men i dette tilfellet er det positivt at det er identifisert en stor oljekolonne - det er kjempespennende, sier hun til DN.