Fond forvaltet av QVT Financial LP har kjøpt 20.536.229 aksjer i S.D. Standard Drilling.Det går frem av en børsmelding fredag.QVT krysser med dette 20 prosent-grensen. Eierskapet av 64.081.350 aksjer tilsvarer 24,46 prosent av selskapet.