Et oljefunn i Gohta-brønnen i Barentshavet skal nå testes, opplyses Norwegian Energy Company (Noreco) i en melding.Selskapet, som er partner på lisens PL492, har fått en oppdatering fra operatør Lundin Norway AS om framdriften på utforskingsbrønn 7120/1-3.Boringen foregår på Gohta-prospektet, som er lokalisert 35 km nordvest for Snøhvit-feltet i Barentshavet utenfor kysten i Nord-Norge, og hovedmålet er å bevise olje i to separate formasjoner - Trias sandsteiner og Perm karbonater."Perm-målet er det påtruffet en 75m oljesøyle under en 25 meters gass/kondensat søyle i dolomitiserte og karstifiserte karbonater. Det er utført kjerneprøver, logging og hentet ut væskeprøver av brønnen. Videre dynamisk prøvetaking er nødvendig for å avdekke strømningsegenskaper. Det planlegges testing av brønnen", heter det i meldingen.Brønnen påtraff sandsteiner i henhold til prognosen i Trias-målet, men reservoaret var fylt med vann.Noreco har en eierandel i lisensen på 20 prosent. Operatør Lundin Petroleum eier 40 prosent, mens Det norske oljeselskap sitter på 40 prosent.