Analytiker i Arctic Securities, Trond Omdal, mener staten bør splitte Statoil, og ser både politiske og økonomiske fordeler. Han påpeker at oljegigantens problem i dag er at mye av verdiene forsvinner fordi selskapet stadig blir større og mer diversifisert, skriver Finansavisen.- Når Statoil prises med en så stor rabatt i forhold til underliggende verdier, bør en som eier stille spørsmålet om diversifiseringen for Statoil har gått for langt, og gis en negativ verdi av investorer, sier analytikeren til avisen.Omdal mener staten burde vurdere ulike modeller for oljegiganten. Enten splittelse i én norsk og én internasjonal virksomhet, eller alternativt i en offshore og en onshore (ukonvensjonell) del. Han tror selskapet da kunne blitt mye mer verdt.- Vi snakker om en potensiell dobling. Bare den norske delen kunne forsvart en aksjekurs på 200 kroner gitt kontantstrømmen og utbyttekapasitet. Statoil har jo også selv sagt at man kommer langt over 200 kroner pr. aksje hvis man ser på reservene og transaksjonsverdier bare på norsk sokkel, sier Omdal til Finansavisen.Statoil prises i dag til 431 milliarder kroner. Aksjen har hittil i år steget 2,25 prosent til 135,20 kroner, mens den de siste tolv månedene er ned 4,23 prosent.
Les hele saken i dagens utgave av Finansavisen!