Seadrill Limited planlegger å hente inn 500 millioner dollar gjennom obligasjonsmarkedet. Det dreier seg om et usikret obligasjonslån med utløp i 2020.Pengene skal brukes til nedbetaling av lån, kjøp av boreenheter og generelle selskapsformål, inkludert arbeidskapital.Seadrill er sist omsatt for 280,10 kroner, opp 0,9 prosent.