Statoil har, i samarbeid med partnerne i PL128, gjort et oljefunn i Svale Nord-prospektet i Norskehavet, opplyses det i en melding.Funnet er gjort om lag ni kilometer nordøst for Norne-feltet."Letebrønn 6608/10-15, som ble boret av boreriggen Songa Trym, har påvist en 45 meter høy oljekolonne i Åre-formasjonen, og en 45 meter høy oljekolonne i Melke-formasjonen. Reservoarkvalitetene var som forventet i begge målene", heter det i meldingen.Foreløpig anslått volum for funnet er i størrelsesorden 6 til 19 millioner fat utvinnbar olje, og det vil bli vurdert om funnet kan kobles til Norne-feltet.- Vi er godt fornøyd med funnet. Med kunngjøringen av Smørbukk Nord-funnet i nærheten av Åsgard-feltet i forrige måned, er dette det andre funnet i Norskehavet på tre uker. Tidsriktig feltnær leting gir Statoil verdifulle ressurser, og funnene viser at det er fortsatt et spennende potensial i Norskehavet, sier Statoils letedirektør for norsk sokkel, Gro G. Haatvedt, i en kommentar.Statoil er operatør med en eierandel på 63,95455 prosent. Petoro sitter på 24,54546 prosent av feltet, mens Eni Norge eier 11,5 prosent.