DNB Markets slår fast at investorene i stigende grad er bekymret for hvordan en dempet vekst i oljeselskapenes lete- og utviklingsaktiviteter vil kunne påvirke oljeservicesektoren.- Det kan derfor være greit å minne om at ordrereserven innen subsea-sektoren ved utgangen av Q2 var opp rundt 30 prosent fra samme tidspunkt i 2012. Vi venter en fortsatt solid ordreinngang for aktørene i denne sektoren gjennom andre halvår 2013 og 2014. Etter vårt syn støttes våre forventninger om rundt 11 prosent topplinjevekst i 2014 av dagens kontraktsdekning i selskapene, skriver meglerhuset.Subsea 7 er DNB Markets' foretrukne aksje innen sektoren. Aksjen får en kjøpsanbefaling og et kursmål på 164 kroner pr aksje.- Vi venter imidlertid å se en dreining av hva investorene vektlegger i tiden fremover ved at ordreinngangen reduseres i betydning og mer fokus blir lagt på i hvilken grad selskapet makter å hente ut marginer etter hvert som prosjektene gjennomføres, heter det.