Technip er blitt tildelt av Statoil ASA en kontrakt for levering av fleksible stigerør på flere felt på den norske kontinentalsokkelen. Kontrakten dekker også opsjoner for flere stige -og strømningsrør. Leveransen på fleksible rør skal brukes til å fornye den eksisterende rørinfrastrukturen på Statoil sine felt.Kontrakten vil bli ledet av konsernets operasjonelle prosjektsenter i Oslo og er planlagt ferdig i perioden 2014-2016 med opsjoner i 2017. Fabrikasjon av de fleksible rørledningene vil finne sted i Technips produksjonsfasiliteter, FlexiFrance som ligger i Le Trait, Frankrike.- Denne kontrakten viser at Statoil har tillit til Technip som leverandør av avanserte fleksible produkter basert på siste nytt av høyteknologiske materialer og anvendelse av disse, sier Odd Strømsnes, administrerende direktør for Technip i Norge.