Farstad Shipping får milliardkontrakt

Farstad Shipping ASA inngår milliardkontrakt i Brasil.

Farstad Shipping - Far Star

Farstad Shipping ASA har inngått følgende befraktningsavtaler i Brasil:

  • IMR-fartøyet Far Saga er tildelt kontrakt med Petrobras for en periode på seks år. Petrobras har anledning til å forlenge kontrakten med inntil seks år. Far Saga vil forlate Nordsjøen i løpet av desember 2013, etter å ha blitt oppgradert med ny og større kran.IMR-fartøyet Far Saga er tildelt kontrakt med Petrobras for en periode på seks år. Petrobras har anledning til å forlenge kontrakten med inntil seks år. Far Saga vil forlate Nordsjøen i løpet av desember 2013, etter å ha blitt oppgradert med ny og større kran.
  • Videre har Petrobras forlenget kontrakten med AHTS-en Far Sea for ytterligere fire år fra november 2013.Videre har Petrobras forlenget kontrakten med AHTS-en Far Sea for ytterligere fire år fra november 2013.
Kontraktene representerer en samlet verdi (eksklusiv opsjoner) på ca 1,1 milliarder kroner.