- Fornybar satsing krever bedre strømnett

Omfattende satsing på fornybar energi øker behovet for nettutbygging. Statnett vil investere 5-7 milliarder i sentralnettet hvert år de neste ti årene, ifølge ny nettutviklingsplan.

Høyspentlinjer. Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX .

Planen ble lagt fram på Statnetts høstkonferanse onsdag.- Investeringsnivået er på vei mot historiske høyder. Dette er nødvendig for å sikre nettkapasitet over hele landet, sier Gunnar G. Løvås, konserndirektør for strategi og samfunn i Statnett.Strengere krav til forsyningssikkerhet, mål om økt fornybar kraftproduksjon samt omfattende industri- og petroleumsprosjekter gir omfattende behov for nettutbygging over hele landet i tiårene som kommer, skriver Statnett i nettutviklingsplanen.En offensiv klimapolitikk i Norge og Europa er en av de viktigste drivkreftene for en omstilling i energisystemet, som også gir behov for et sterkere strømnett, heter det i planen.Samtidig har flere tilfeller av ekstremvær, som stormen Dagmar i 2011, understreket sårbarheten i kraftsystemet og viktigheten av et sterkt sentralnett med tilstrekkelig reservekapasitet, skriver Statnett.Statnett vil også legge nye kraftkabler til utlandet. En ny kabel til Danmark er under bygging. I tillegg er det planer om kabler til Tyskland og Storbritannia. Det betyr en tredobling av kapasiteten innen 2020. Det vil bidra til reduserte utslipp av klimagasser i Europa, mener Statnett. (©NTB)