Subsea7s obligasjonseiere konverterer til aksjer

Obligasjonseierne i Subsea konverterer til aksjer.

Subsea 7-skip
Energi

Subsea 7 opplyser at obligasjonseierne i selskapets konvertible obligasjonslån på 500 millioner dollar med forfall 11. oktober har valgt å konvertere 162,8 millioner dollar til aksjer. Konverteringskurs er 20,97 dollar pr aksje, noe som tilsvarer 125,80 kroner.Det vil bli utstedt 7.763.450 aksjer til obligasjonseierne fra selskapets egen aksjebeholdning.

Nyheter
Børs