DOF får 395 millioner

DOF rapporterer om nye kontrakter for minst 395 millioner kroner.

Mons Aase. Foto: Finansavisen
Energi

DOF har inngått en ny tre års avtale med Fugro Subsea Services Ltd. for Skandi Olympia. Oppstart på den nye kontrakten blir i mars 2014. Fugro Subsea Services Ltd. har rett til å forlenge kontrakten med inntil to år i tillegg til den faste treårs-perioden.DOF har videre inngått to kontrakter med Total Austral S.A, Argentina. Disse har en fast periode på ett år med opsjon på forlengelse i inntil ett år. Skandi Møgster og Skandi Saigon vil betjene kontraktene med Total Austral. Oppstart for begge kontraktene vil være i 1. kvartal 2014.DOF har inngått en kontrakt med Nexen UK for Skandi Sotra. Denne kontrakten har en fast periode på to måneder og starter i desember 2013.Samlet kontraktsverdi for den faste delen av ovennevnte kontrakter er ca 395 millioner kroner.

Nyheter
Børs