HitecVision tungt inn i Deepwell

HitecVision vil gå inn med på 285 millioner kroner i en emisjon i DeepWell.

HitecVision-sjef Ole Ertvaag. Foto: Finansavisen
Energi

Eierne av DeepWell AS (DW), hvor Solstad Offshore ASA (SOFF) har en eierandel på ca 40 prosent har inngått en samarbeidsavtale med HitecVision om å utvikle selskapet videre.DeepWell vil i nærmeste fremtid gjøre en emisjon mot HitecVision på 285 millioner kroner. Emisjonen gjøres basert på en selskapsverdi (EV) på ca 400 millioner kroenr.SOFF vil etter emisjonen ha en eierandel i DW på i overkant av 20 prosent.

Nyheter
Børs