Prosafe får Indonesia-oppdrag

Swiber Offshore Construction Pte Ltd har tildelt Prosafe en kontrakt.

Safe Concordia, bolig- og servicerigg eid av Prosafe. Foto: Selskapet
Energi

Swiber Offshore Construction Pte Ltd har tildelt Prosafe en kontrakt på rundt 6,9 millioner dollar.Kontrakten for boligriggen Safe Astoria gjelder oppdrag utenfor Indonesia.Kontrakten er på 60 dager pluss fire syv-dagers opsjoner.

Nyheter
Børs