Seabird varsler emisjon

Seismikkselskapet Seabird vurderer å gjennomføre en emisjon.

Seabird-skip. Foto: Seabird Exploration.
Energi

Styret i Seabird vurderer en emisjon på fire til seks millioner dollar gjennom en rettet emisjon av 8,3-12 millioner nye aksjer til kurs 3 kroner.Tilrettelegger ABG Sundal Collier Norge ASA har allerede mottatt en ordre på tre millioner dollar fra Ordinat Shipping AS. John Olav Økland, som er en av eierne Ordinat Shipping AS, er primærinnsider og styremedlem I Seabird.Styremedlem Kjell Hjalmar Mathiassen har tegnet seg for 1,0 million kroner, mens styreleder Henrik A. Christensen har tegnet seg for samme beløp.Pengene fra emisjonen skal brukes til å styrke balansen og likviditeten.Samtidig opplyses det at Seabird regner med å rapportere inntekter på 30-35 millioner dollar for fjerde kvartal, samt et EBITDA-resultat på mellom minus 2 og pluss 1 million dollar.Seabird falt 2,6 prosent til nettopp tre kroner torsdag.

Nyheter
Børs